Doprava / Delivery

DOPRAVA JÍDLA

Jídla rozvážíme od pondělí do soboty, od 11 do 19 hodin (poslední objednávky přijímáme v 17:45). Rozvážíme po Praze a širším okolí rozvozovou službou Liftago. Jídla jsou vakuovaná, chlazená a určena k ohřátí.

48 hodin předem zahrnuje jídla na objednávku - je třeba počítat aspoň 48 hodin na jejich přípravu.

Cena dopravy po Praze / 59 Kč / při objednávce nad 1 000 Kč zdarma
Cena dopravy po širším okolí Prahy / 119 Kč / při objednávce nad 1 000 Kč za 59 Kč

MAPA ROZVOZU ZDE

Osobní odběry: ZDARMA

- VIG Bistro, Pobřežní 665/21, Praha 8

- Aspira Café, Bucharova 2928/14a, Praha 13

- Vision Café, Plynární 10, Praha 7 - Holešovice

- Barrandov Studio - jídelna /výdejní okénko, Kříženeckého nám. 322/5, Praha 5

 

DOPRAVA DÁRKOVÝCH POUKÁZEK

Poukázky zasíláme v pracovní dny POŠTOU (doporučeně / obyčejně) nebo KURÝREM, odděleně od objednávek jídla. Poukázky jsou dárkově balené.

Cena poštou obyčejně / zdarma
Cena poštou doporučeně / 50 Kč
Cena kurýrem po Praze / 150 Kč

_________________________________________________________________________________________________________________________________

FOOD DELIVERY

We deliver meals from Monday to Saturday, from 11 am to 7 pm (we accept the last orders at 5:45 pm). We deliver around Prague and the wider area by the Liftago delivery service. The dishes are vacuumed, chilled and ready to be heated.

48 hours in advance includes meals to order - it is necessary to count at least 48 hours for their preparation.

Price of transport in Prague / 59 CZK / free of charge for orders over 1,000 CZK
Price of transport around the wider surroundings of Prague / 119 CZK / for orders over 1,000 CZK for 59 CZK

DELIVERY MAP HERE

PICK-UP POINTS FREE

- VIG Bistro, Pobřežní 665/21, Prague 8

- Aspira Café, Bucharova 2928 / 14a, Prague 13

- Vision Café, Plynární 10, Prague 7 - Holešovice

- Barrandov Studio - dining / dispensing window, Kříženeckého nám. 322/5, Prague 5

 

GIFT VOUCHERS DELIVERY

We send vouchers by POST (registered / ordinary) or by COURIER, on working days, separately from food orders. The vouchers are gift-wrapped.

Price by mail / free of charge
Price by registered mail / CZK 50
Price by courier withinPrague / 150 CZK